visi savi (16)
04

07 16

Tokie, kaip šiandien, nebuvome dar niekad, tačiau mes visi savi…

Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – tai nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas ar padeda žmonėms, gausa.  Anykščių rajone įregistruota 50 bendruomenių bei per 40 įvairiose srityse besidarbuojančių nevyriausybinių organizacijų (moterų klubų, draugijų, bendrijų, centrų). Pati seniausia, įregistruota dar 1996 metais sausio 30 dieną, – Debeikiečių bendrija.  Jauniausia –   Svėdasų seniūnijos Daujočių kaimo bendruomenė, kuriai gegužės 27 dieną sukako vieneri metai.

Praėjusiais metais birželio 20 d. Troškūnuose vyko pirmais Anykščių rajono nevyriausybinių organizacijų sambūris „Visi savi“. Čia pasidalinti gerąja patirtimi buvo suvažiavusios net 14 įvairių organizacijų. Tuokart pereinamąją sambūrio taurę ir teisę rengti sekanti sambūrį laimėjo Naujųjų Elmininkų bendruomenė. Tad šiemet, liepos 2 d., Skiemonyse vyko  antrasis Anykščių rajono bendruomenių sambūris 2016 „Visi savi“, kuriame dalyvavo 17 bendruomenių, dvi moterų organizacijos, Kavarsko armonikieriai, Anykščių rajono vietos veiklos grupė ir svečiai iš Molėtų krašto – Alantos kaimo bendruomenės atstovai.   Visus pasveikinusi sambūrio sumanytoja Jolanta Pupkienė džiaugėsi, kad sumanymas sulaukė ne tik palaikymo, bet dar gausesnio dalyvių skaičiaus.

„Tokie turtingi, kaip šiandien, nebuvome dar niekad, bet tokie godūs, kaip šiandien, taip pat nebuvome  dar niekad.

Taip daug drabužių, kaip šiandien,  neturėjome  dar niekad, bet tokie nuogi, kaip šiandien, taip pat  nebuvome dar niekad.

Taip sotūs, kaip šiandien, nebuvome dar niekad ir nepasotinami, kaip šiandien, taip pat nebuvome  dar niekad.

Tokių gražių namų,  kaip šiandien, neturėjome dar niekad, bet tokie benamiai, kaip  šiandien, taip pat nebuvome  dar niekad.

Taip daug laiko, kaip šiandien, neturėjome dar niekad, bet taip nenuobodžiavome, kaip šiandien, taip pat dar niekad.

Taip apdrausti, kaip šiandien, nebuvome dar niekad, bet tokie netikri, kaip šiandien, taip pat nebuvome  dar niekad.

Taip  daug žinantys,  kaip šiandien, nebuvome dar niekad, bet taip nuovoką praradę, kaip šiandien, taip pat  nebuvome dar niekad.

Taip išsivystę, kaip šiandien, nebuvome dar niekad, bet ir taip nusigyvenę, kaip šiandien, taip pat nebuvome dar niekad.

Taip šalia vienas prie kito,  kaip šiandien, negyvenome  dar niekad, bet taip nutolę  vieni nuo kitų,  kaip šiandien, taip pat nebuvome dar niekad“, – tokiais devyniolikto amžiaus vokiečių kompozitoriaus Johann Wilhelm Wilms žodžiais sambūrį pradėjo Naujųjų Elmininkų bendruomenės pirmininkė Diana Šermukšnienė ir bendruomenės narys, Anykščių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka.  „Šiandien pabandysime įvertinti, kiek yra teisingi  šie žodžiai, pabandysime suskaičiuoti,  kas gi  iš tikrųjų mes esame, kiek svarbūs vieni kitiems. O jus visus, susirinkusius į Anykščių rajono bendruomenių sambūrį 2016 „Visi savi“, sveikina gausi Naujųjų  Elmininkų bendruomenė“, – tęsė D. Šermukšnienė.

Renginio dalyvius sveikino svečiai –  Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus  patarėja Auksė Kontrimienė, Seimo narys Ričardas Sargūnas, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Svečiai atvyko ne tuščiomis. Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus padėkas gavo AKC Troškūnų skyriaus renginių organizatorė Jolanta Pupkienė, AKC Leliūnų skyriaus meno vadovė Irena Kuliavienė,   Skiemonių kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Pilkienė, Naujųjų Elmininkų kaimo bendruomenės pirmininkė Diana Šermukšnienė, Arklio muziejaus Striukų sodybos šeimininkė Nijolė Kačkuvienė. Kultūros ministro Š. Biručio padėkos buvo įteiktos Trečiojo amžiaus universiteto kolektyvui ir  Daujočių kaimo bendruomenei už draugiškumą ir bendruomeniškumą. Rajono meras visus sambūrio dalyvius trumpą atokvėpio valandėlę tarp prisistatymų vaišino kareiviška koše, kurią pats su malonumu dalino…

Plačiau „Šilelyje“
Dalina RUPINSKIENĖ

http://www.silelis.res.lt/index.php?lang=lt&mID=1&id=3477