Ketvirtadienį (rugpjūčio 31 d.) Vilniaus miesto skyriaus būstinėje sušauktas  poskyrių vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Antakalnio (Maratas Gafurovas), Verkių ( Danutė Petruškevičienė), Lazdynų (Gintaras Karanda), Justiniškių (Viktorija Ancutaitė), Žirmūnų (Pranas Senapėdis), Senamiesčio (Vytenis Keršys), Fabijoniškių (Rimvydas Krolis), Panerių (Algirdas Pieniuta), Šnipiškių (Taurintas Rudys), Naujamiesčio (Algirdas Markevičius)  poskyrių pirmininkai arba jų atstovai, LSDP skyrių veiklos koordinatorius, Vilniaus miesto skyriaus kuratorius Valdas Šereika.

„Kiekvieno partiečio indėlis yra labai svarbus ir gali turėti įtakos viso poskyrio  produktyvumui. Vis dėlto, svarbiausias yra poskyrio  vadovas. Poskyrio lyderis yra ašis, varomoji jėga ir komandos telkėjas. Būtent nuo jo daugiausiai priklauso veiklos  sėkmė, vadybos  efektyvumas ir nauda partijai. Netgi eiliniai poskyrių, grupių susirinkimai gali būti įdomūs, aktualūs, naudingi ir smagūs, jeigu juose dominuoja kūrybinė atmosfera ir gera emocinė aplinka“- kreipdamasi į susirinkusiuosius, sakė laikinoji skyriaus vadovė Auksė Kontrimienė.

Susitikimo metu pabrėžta, kad  socialdemokratų  partija Vilniuje  per savivaldos rinkimus vis dar nesulaukia tokio palaikymo, kokio tikisi. Į sostinės savivaldybės tarybą išrinkti 4 tarybos nariai: Auksė Kontrimienė, Gintautas Paluckas, Marius Skarupskas, Juozas Olekas. Kodėl nepavyksta pasiekti, kad Vilniaus mieste socialdemokratai turėtų didesnę įtaką?

Pasak Auksės Kontrimienės, tai priklauso nuo aktyvumo ir tvarios veiklos, todėl rinkiminę veiklą poskyriuose reikia pradėti nedelsiant,  jau dabar. Poskyrių lyderiai būtinai turėtų įsilieti į skyriaus komisijas,- šios turėtų tapti ne formaliomis, o veikliomis grupėmis, siūlančiomis LSDP frakcijai Vilniaus miesto taryboje galimus problemų sprendimų būdus, bendraujančios su specialistais, ekspertais, bendruomenėmis.

„Jau dabar grupėse ir poskyriuose turite diskutuoti bei pasiūlyti geriausius galimus kandidatus 2019 metų rinkimuose į savivaldybių tarybas. Laiku neiškėlus kandidatų, nesuformavus preliminarių sąrašų, sunku efektyviai startuoti“,-  akcentavo A.Kontrimienė.

Kaip sakė Antakalnio poskyrio pirmininkas Maratas Gafurovas, Antakalnyje ieškoma būdų ir veiklų, kurios turėtų patraukti visuomenės simpatijas, bendraujama su galimais kandidatais, tariamasi dėl bendrų darbų.

Pranas Senapėdis, Žirmūnų poskyrio vadovas,  pasidalijo informacija ir patirtimi, sukaupta organizuojant žirmūniečių apklausas, siekiant geriau sužinoti gyventojų nuomones ir lūkesčius dėl savivaldybės tarybos darbo (apklausta apie 1000 gyventojų).

Poskyrių lyderiai išsakė nuomonę, kad norint atgauti prarastus rinkėjus,  būtina išgryninti savo idėjas,  pasiekti vieningumo. Šiuo metu socialdemokratų partijoje, o ypač LSDP frakcijoje, stebima nuomonių įvairovė, todėl poskyrių pirmininkams bendraujant su gyventojais sunku paaiškinti, kaip gi yra iš tikrųjų. Išreikštas pageidavimas, kad  partiečių susrinkimuose dažniau lankytųsi LSDP frakcijos Seime ir Vilniaus miesto savivaldybėje nariai.

Susirinkimas baigėsi karšta diskusija, kilusia po to, kai Valdas Šereika iškėlė idėją pradėti nuomonių forumus dėl skyriaus struktūros keitimo, naikinant poskyrius ir įkuriant dideles grupes. Šiuo metu socialdemokratų (LSDP) Vilniaus miesto skyrius jungia 12 poskyrių.

Aldona Jeleniauskienė
LSDP Vilniaus miesto skyrius

http://lsdpvilnius.lt/naujienos/poskyrio-lyderis-yra-asis-ir-varomoji-jega.html