Suvaziavimas (11)
10

05 16

Auksė Kontrimienė: Ar Lietuvai reikia moterų?

Apie lyčių lygias galimybes įvairiuose visuomenės sluoksniuose ir lygmenyse diskutuojama jau ne vieną dešimtmetį. Tenka pripažinti, jog nei Europos Sąjungoje, nei Lietuvoje lyčių lygios galimybės iki šiol dar nėra įgyvendintos. Tiek politikoje, tiek verslo sluoksniuose vis dar dominuoja vyrai.

Teoriškai moterys Lietuvoje turi lygias galimybes su vyrais. Bet ar tai veikia praktiškai? Lietuvoje valdymo ir sprendimų priėmimo sferoje egzistuoja aiški lyčių disproporcija. Lietuvoje yra 141 Seimo narys, iš jų tik 34 moterys. Valstybės vadovybėje iš 14 ministerijų turime tik 3 moteris, iš 32 viceministrų – 8, iš 14 ministerijų kanclerių – 6 moteris. 30 proc. moterų sudaro visų ministrų, viceministrų patarėjų.

Seime iš 15 komitetų vadovų yra tik 3 moterys. Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, 2015 metų pradžioje moterys sudarė 32 proc. visų diplomatinių atstovybių vadovų, 2015 metais į savivaldybių tarybas išrinktos 363 moterys ir 1110 vyrų.

Šiuo metu turime aukščiausio lygio politikes Prezidentę, Seimo pirmininkę, ministres. Tai yra puikus pavyzdys kitoms moterims. Tačiau kelių moterų lyderių valdžioje nepakanka. Moterų dalyvavimas politikoje nėra tik ambicijų ar kvotų klausimas. Kliūtys, kurios trukdo moterims aktyviai dalyvauti politikoje, skatina nelygybę ir stabdo demokratinį mūsų šalies vystymąsi.

Ką turėtume daryti kitaip? Pirmiausiai, turime sudaryti sąlygas moterims ateiti į politiką. Puikus pavyzdys yra Lietuvos socialdemokratų partija, savo rinkiminiame sąraše, kiekviename jo dešimtuke įrašiusi po keturias moteris.

Atsižvelgdama į kvotas, partijos vadovybė kandidatus išdėstė taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovų. Nauji, jauni veidai politikoje kaip tik ir yra nebijančios naujovių, siekiančios atsinaujinti, brandžios ir žiūrinčios į ateitį politinės jėgos atspindys. Socialdemokratų partija moterims suteikė startines pozicijas. Tuo pačiu socialdemokratai įteikė savotiškas priemones mūsų žmonėms, renkantiems valdžią.

Moterys, nusprendusios eiti į politiką, neturi bijoti visuomenės pasipriešinimo, reikšti savo nuomonės, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, siekti užimti tam tikrus postus. Lietuvoje moterys išsiskiria noru mokytis, tobulėti ir kokybiškai dirbti. Jų įdirbio reikia sprendžiant jautrius socialinius, medicinos, švietimo klausimus.

Moterų nuomonė ir balsas turi būti išgirstas siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje, mažinant darbo užmokesčio atotrūkį tarp vyrų ir moterų, gerinant moterų integraciją į darbo rinką, užtikrinant lygias galimybes siekti vadovaujančių postų įvairiose srityse. Moterų kvotų klausimas Lietuvos politiniame gyvenime turi būti sprendžiamas aukščiausiu lygiu. Politikoje lyčių lygybės pusiausvyrai atkurti reikia sąmoningumo ir visuomenės švietimo. Mūsų visų požiūris į moteris turi keistis.

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/aukse-kontrimiene-ar-lietuvai-reikia-moteru-18-624775