Knygu muge2016 (1)
24

03 16

A.Kontrimienė: vasaros laiko neketina atsisakyti ir kitos Europos šalys

Naujienų portalas Alfa.lt šią savaitę klausia: „Ar prasminga dukart metuose sukti laikrodžių rodykles?”

Vasaros – žiemos laikas Lietuvoje įvestas jau ne vieną dešimtmetį, todėl perėjimas prie vieno laiko tvarkos būtų irgi tam tikras nusistovėjusio visuomenės gyvenimo pakeitimas.

Vyriausybė priimdama sprendimą nekeisti nusistovėjusios vasaros – žiemos laiko tvarkos, kurią jau galima vadinti tradicija, rėmėsi atliktais tyrimais ir jų analize.

Vyriausybės kanceliarijos pavedimu ministerijos atliko vasaros laiko taikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje poveikio sveikatos, energetikos, transporto, aplinkos, turizmo ir žemės ūkio sritims analizę bei gyventojų apklausą šiuo klausimu. Atliktų apklausų metu nebuvo nustatytas reikšmingas neigiamas poveikis minėtoms sritims.

Apibendrinus tyrimų metu surinkus duomenis, daroma išvada, kad dabartinė vasaros ir žiemos laiko įvedimo sistema nedaro neigiamo poveikio ūkio sektoriams. Kadangi nebuvo nustatyta, kad vasaros laiko taikymas Lietuvoje turėtų neigiamą poveikį žmonių sveikatai, nesiūloma keisti dabar galiojančios vasaros ir žiemos laiko įvedimo sistemos.

Netgi ta dalis apklaustųjų žmonių, kurie pasisako už grįžimą prie nekeitinėjamo laiko, neapsisprendusi. Vieni jų norėtų, kad Lietuvoje įsigaliotų vasaros laikas, kiti – kad būtų įvestas dabartinis žiemos laikas.

Be to, viena svarbiausių priežasčių likti Lietuvai vasaros – žiemos laiko režime yra tai, kad toks laiko persukimo mechanizmas galioja visose Europos Sąjungos valstybėse. Lietuvos gyventojams, įstaigoms ir įmonėms kiltų nemažai keblumų, jei vienoje iš ES šalių staiga vasaros – žiemos laiko tvarka būtų atšaukta. Juk su Europos valstybėmis dabar susiję daugelio Lietuvos žmonių, įmonių, įstaigų gyvenimas ir veikla. Daug nepatogumų kiltų keliaujantiems. Taip pat įvedus išskirtinį laiko mechanizmą tik mūsų valstybei gali kilti rimtų problemų kai kurioms šalies ūkio sistemoms. Skirtingo nei visose ES valstybėse narėse laiko režimo taikymas mūsų šalies teritorijoje sukeltų papildomų nepatogumų energetikos ir susisiekimo srityse dėl atitinkamų sistemų veiklos sinchronizavimo.

Europos Sąjungos direktyva, numatanti vasaros ir žiemos laiką, galioja neribotai. Iniciatyvos atsisakyti vasaros ir žiemos laiko nepalaiko ir kitos Europos Sąjungos šalys.